menu
witchcraft:
feestdagen:
contact:
country website:Book of ShadowsTerug naar Book of Shadows

Vrouwen en Katten

Op de een of andere manier horen katten en vrouwen bij elkaar. Lang geleden, toen de mensheid er nog veel verschillende Goden op nahield, waren katten en Godinnen onlosmakelijk met elkaar verbonden. De zegewagen van de Noorse godin Freya, die heerste over seksualiteit, moederschap en vernietiging, werd getrokken door twee katten. (Vrijdag, haar heilige dag, was overigens de beste dag om te trouwen; dat beloofde vruchtbaarheid.)

Toen het Christendom opkwam braken er slechte tijden aan voor zowel vrouwen als katten. Ze werden, met name door de katholieke kerk, in verband gebracht met de duivel, oftewel het heidendom. De Godinnen veranderden door dit geloofspunt in heksen. Tegelijkertijd was de kerk op de onzalige gedachte gekomen dat dieren geen ziel hebben. Het was een idee dat tot de dag van vandaag tot de meest afschuwelijke wreedheden zou leiden.
zwarte kat
Kunt u zich voor stellen dat wij vrouwen zes eeuwen lang in levensgevaar hebben verkeerd omdat we van katten hielden, ze te eten gaven, of ze zelfs in huis namen? Een vrouw die alleen woonde, dat wil zeggen zonder man (maar met een kat), was al helemaal verdacht. Als er een ziekte was uitgebroken, een ongeluk was gebeurd, de oogst mislukte, of de melk zuur was geworden, was het de schuld van de duivel, dus van de heks en haar kat.
Er zijn om die reden honderdduizenden vrouwen en nog veel meer katten gemarteld en levend verbrand. Ik zal u de gruwelijke details van deze onmenselijke gebeurtenissen besparen; ik heb er zelf al genoeg nachtmerries van gekregen.

Het mag een wonder genoemd worden dat (vooral zwarte) katten in deze periode niet totaal zijn uitgeroeid. Gelukkig raakten de heksenvervolgingen en het martelen van katten op den duur uit de mode. Tegenwoordig is er weer meer respect voor zowel vrouwen als katten, hoewel dat nog lang niet voor alle landen geldt.

Originele tekst van: Francien van Westering.