menu
witchcraft:
feestdagen:
contact:
country website:Book of ShadowsTerug naar Book of Shadows

Jargon/Verklarende woordenlijst

Athame
En van de rituele voorwerpen, dat op een formeel heksenaltaar niet mag ontbreken. Athame refereert aan een ritueel mes dat gebruikt wordt bij magische aanroepingen. Voor sommige rituelen hoort het heft zwart te zijn, voor anderen wit. Meestal wordt het mes geassocieerd met het element lucht, soms met vuur.

Besom
Letterlijk een bundel van twijgen vastgemaakt aan een steel; een bezem. De besom is de "heksenbezem" van vroeger tijden. Gebruikt om letterlijk schoon te maken, denk aan het schoonvegen van negatieve energie uit je huis, vaak wordt de besom bij de deur gezet ter bescherming.

Cauldron
De heksenketel, volgens oude verhalen zou hierin de toverdranken en andere brouwsels bereid worden. In de Rede wordt echter duidelijk dat deze ketel eerder te vergelijken is met een heel groot wierookvat; er worden verschillende soorten hout in verbrand wat voor een aromatische geurende rook zorgt. De cauldron is een symbool van de vrouwelijke kracht.

Coven
Een groep van heksen, die elkaar ontmoeten om samen te werken of te mediteren.

Craft, the
Een andere naam voor de uitvoering van magie, in het bijzonder de "Witchcraft" of Hekserij.

Deosil
Oude term voor de beweging met de wijzers van de klok mee (en ook mee met de bewegingen van zon en maan aan de hemel); het tegendeel van Widdershins. De Rede adviseert bijvoorbeeld in verschillende richtingen om de cirkel heen te dansen bij toenemende of afnemende maan.

Kelk
En van de belangrijke rituele voorwerpen dat op een formeel heksenaltaar niet mag ontbreken. Het is een vrouwelijk symbool en wordt geassocieerd met het element water. Kleur en materiaal van de kelk verschilt van coven tot coven. De kelk symboliseert de schoot van de godin en is in feite een miniatuur versie van de heilige graal; hij bevat water dat voor een ritueel gewijd en gezuiverd moet worden.
Magick
Magie (toverkunst) wordt op engelstalige sites gespeld met een "k" om het verschil duidelijk te maken tussen de "Magie van David Copperfield" en de magie; dit woord betekent de bewuste focus van de wil, vaak verkregen door een ritueel, voor het bereiken van een doel.
Het betekent ook de manipulatie van energie. Als zodanig is er geen "goed" of "kwaad"; maar de intentie bepaalt wat het wordt.

Occult
Hebben of gebruik maken van bovennatuurlijke krachten. Dit woord wordt gebruikt om de studie van geheime praktijken aan te duiden.

Pagan
Een woord welke vroeger gebruikt werdt om mensen aan te duiden die niet de Christelijke, Islamitische of Joodse God beschouwen als die van hen. Het woord komt van het Latijnse woord paganus, wat betekent "een plattelands loper."
"Pagan" wordt tegenwoordig gebruikt om mensen aan te duiden die zich bezig houden met het aanbidden van de Aarde.Pentacle

Pentagram
Het traditionele pentagram is (hier) de goudkleurig. De animatie is een pentacle, deze wordt door de moderne heks gebruikt.
Pentagram Het pentagram is van oudsher een religieus symbool. Het vertegenwoordigt een elementair geloof en is n van de sterkste beschermende amuletten ooit "ontworpen".
Het pentagram bestond al duizenden jaren terug in het pre-Babylonische tijdperk... ruw geschat rond 3500 voor Christus. Veel religies hebben dit symbool gebruikt... de Joden zagen het als een symbool van de Vijf Boeken van Mozes en Christenen gebruikte het als een beschermend amulet. Het heeft de namen gekregen als de Druides Voet en de Heksen Ster, maar ook de Ster van Bethlehem.

Elk punt van het pentagram vertegenwoordigd traditioneel n van de vijf metaphysische elementen. Het hoogste punt vertegenwoordigd de Geest-Energie-Levensmoed (Spirit), het punt linksboven vertegenwoordigd het element Lucht (Air), het punt rechtsboven vertegenwoordigd het element Water (Water), het punt linksonder vertegenwoordigd het element Aarde (Earth), en het punt rechtsonder vertegenwoordigd het element Vuur (Fire). Op deze manier, heerst/leidt de Geest de vier elementen.
Het pentagram wordt gedragen als sieraad, het kan bescherming, wijsheid en kracht bieden.

Samhain
En van de acht jaarfeesten, ook bekend als Halloween. Samhain, letterlijk 'het einde van de zomer' geeft het begin van de winter (begin november) aan en is tevens het begin van het Keltisch nieuwe jaar. Elk vuur in elk huis en elke haard wordt symbolisch gedoofd. Alleen met behulp van een voor die gelegenheid speciaal ontstoken heilig vuur mag de haard weer aangestoken worden. Samhain is ook het feest van afscheid nemen, van offers en de dood. Een gedenkdag. Het christendom heeft dit feest vervangen door Allerheiligen. Omdat Keltische feesten meestal de avond ervoor - na zonsondergang - begonnen, werd deze avond 'vervangen' door het bekende 'Halloween' (avond voor Allerheiligen).

Wicca
De nieuwe heksen noemen zich Wiccan. Een op de Aarde gebaseerde religie welke zich vormde in 1940 door Gerald Gardner, hij heeft de magische uitoefening van diverse culturen en boeken, bijvoorbeeld van H.P. Lovecraft, n een aantal aspecten van de pagan rituelen, de tradcraft, n de oudere concepten van taken samengevoegd. Dit is de basis, andere concepten van feiten en mythen zijn toegevoegd (of juist weggelaten) om zo de verschillende "tradities" te verzinnen. (Maar dat is mijn mening, daar ik geloof in overdracht van de heksenkunst binnen de familie.)

Widdershins
Oude term voor de beweging tegen de wijzers van de klok in; het tegendeel van Deosil.

Witch
Een Heks is een persoon die een levenswijze uitoefent meegaand in het natuurlijke ritme van de aarde. Witches (heksen) hebben eerbied en respect voor hun voorouders (in directe lijn, zijdelings bloedverwant of geadopteerd) en in tegenstelling tot het wijd verbreidde misverstand over heksen en hekserij; worden er geen bloedoffers gedaan, heeft Satan er al helemaal niets mee te maken (laat staan aanbidding van Satan) of andere rare associaties.
Feitelijk is het zo dat de meeste heksen juist enorm bedreven zijn in het juist maskeren van hun talent door niet op te vallen met kleding en manieren. Men is gericht op de natuur en maakt gebruik van kruiden. Manipulatie door energie is een ander middel wat gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld verzachten of genezen. Het is een levenswijze.

Zout
En van de rituele voorwerpen, dat op een formeel heksenaltaar niet mag ontbreken. Nadat het water en het zout met behulp van de athame in de kelk gewijd zijn, wordt het zout aan het water toegevoegd; het zout heeft nu een reinigende kracht.