menu
witchcraft:
feestdagen:
contact:
country website:Book of ShadowsTerug naar Book of Shadows

Wijsheid van de Sioux, de Mohawk en de Lakota

Legende van de kleuren.
De kleuren van de wereld waren eens aan het discusieren. Zij stelden allemaal dat zij de beste waren, de meest belangrijke, de meest nuttige en de favoriet.

GROEN zei:
"Het is duidelijk dat ik de meest belangrijke ben. Ik sta gelijk aan het leven en de hoop. Ik ben gekozen voor het gras, de bomen en de bladeren. Zonder mij zouden alle dieren dood gaan. Kijk maar op het platteland en je zal zien dat ik in de meerderheid ben."

BLAUW onderbrak:
"Jij denkt alleen maar aan de aarde, maar denk eens aan de lucht en de zee. Het is het water dat de basis is van het leven en de wolken die voortkomen uit de de diepe zee. De lucht geeft ruimte en vrede en serenity. Zonder vrede, zijn jullie niets."

GEEL mompelde:
"Jullie zijn allemaal zo serieus. Ik bring glimlachen, vrolijkheid en warmte in de wereld. De zon is geel, de maan is geel, de sterren zijn geel. Elke keer als je naar een zonnebloem kijkt, begint de hele wereld te glimlachen. Zonder mij zou er geen lol aan zijn."

ORANJE begon toen haar uiteenzetting:
"Ik ben de kleur van gezondheid en kracht. Ik mag dan schaars zijn, maar ik ben wel precious omdat ik voorzie in de benodigheden van de mensheid. Ik draag de meest belangrijke vitamine. Denk aan wortels, pompoenen, sinaasappels en mango's. Ik hang er niet altijd maar, als ik de hemel vul tijdens de zonsopkomst op zonsondergang, dan is mijn schoonheid zo schitterend dat niemand meer aan andere kleuren denkt."

ROOD hield het niet langer uit en hij schreeuwde:
"Ik ben de heerser van jullie allemaal - ik ben bloed - levensbloed! Ik ben de kleur van het gevaar en/of heldendom. Ik ben bereid te vechten voor een doel. Ik bring vuur in het bloed. Zonder mij zou de aarde zo leeg zijn als de maan. Ik ben de kleur van passie en van liefde, de rode roos, de kerstroos en de klaproos."

PAARS rekte zich uit tot zijn volle lengte. Hij was erg groot en sprak met veel pracht:
"Ik ben de kleur van koninklijk en macht. Koningen, chiefs en bisschoppen hebben altijd mij gekozen omdat ik sta voor autoriteit en wijsheid. Mensen twijfelen niet aan mij - zij luisteren en gehoorzamen."

INDIGO sprak tenslotte; veel rustiger dan alle anderen, maar met net zoveel vastberadenheid:
"Denk aan mij. Ik ben de kleur van de stilte. Ik val haast niet op, maar zonder mij zouden allemaal superficial zijn. Ik sta voor gedachte en reflectie, twilight en diep water. Je hebt mij nodig voor balans en contrast, voor gebeden en innerlijke rust."

De kleuren gingen maar door, elk overtuigd van zijn of haar superioriteit. Hun discussie werd steeds heftiger en heftiger. Plotseling kwam er een enorm heldere bliksemschicht en de donder rolde en bulderde. Er volgde een enorme stortbui. De kleuren krompen ineen uit angst en zochten veiligheid dicht bijelkaar.

Midden in dit geweld begon de regen te spreken:
"Jullie, dome kleuren, vechtend onderling, elk proberend te domineren over de anderen. Weet je dan niet dat jullie stuk voor stuk gemaakt zijn voor een speciale reden, uniek en verschillend? Sla de handen ineen en kom naar mij toe."
Zij deden wat ze gevraagd werden en de kleuren kwamen bijeen en sloegen de handen ineen.

De regen ging door:
"Vanaf nu, elke keer als het regent, zal elk van jullie zich uitstrekken naar de hemel in een grote boog van kleuren als een herinnering aan het feit dat je kan samenleven in vrede. De regenboog is een teken van hoop voor morgen."
En zo, iedere keer als er een flinke regenbui de wereld schoonwast en een regenboog in de lucht verschijnt, denk er dan aan dat je elkaar waardeerd.


Een Sioux verhaal.
De schepper verzamelde alle creaties en zei:
"Ik wil iets verstoppen voor de mensen totdat ze er klaar voor zijn. Het is de realisatie dat zijn hun eigen realiteit creeeren."
De adelaar zei: "Geef het aan mij, ik breng het naar de maan."
De Schepper zei: "Nee, er komt een dag dat ze daar komen en het dan zullen vinden."
De zalm zei: "Ik zal het naar de bodem van de oceaan brengen."
"Nee, ook daar zullen zij heengaan."
De buffel zei: "Ik zal het begraven op de wijde vlaktes."
De Schepper zei: "Ze zullen de huid van de Aarde opensnijden en het zelfs daar vinden."
Grootmoeder Mol, die in de schoot van Moeder Aarde leeft en geen fysieke maar spirituele ogen heeft, zei: "Stop het in henzelf."
En de schepper zei, "Gedaan!"


De legende van de dromenvanger.Dromenvanger
Lang geleden toen het woord nog jong was, stond een oude Lakota spiritueel leider op een hoge berg en kreeg een visioen. In zijn visioen verscheen Iktomi, dé leraar van magie en wijsheid, in de vorm van een spin. Iktomi sprak tot hem in een geheime taal. Terwijl Iktomi, de spin, sprak pakte hij de wilgenring, met veren, paardenhaar, kralen en offers erop, van de oude leider en begon een web te weven.
Hij vertelde de leider over de levenscyclus; hoe wij onze levens beginnen als kinderen, doorgroeien in de jeugd naar volwassenheid. Uiteindelijke bereiken we de hoge leeftijd waarbij we wederom de zorg nodig hebben als waren we kinderen, om de cirkel rond te maken. "Maar", zei Iktomi terwijl hij doorging met het weven van een web, "in elke periode van het leven zijn er krachten; sommige zijn goed en sommige zijn slecht. Als je luistert naar de goed krachten dan zullen zij je in de goede richting sturen. Maar, als je luistert naar de slechte krachten dan zullen zij je de verkeerde richting opsturen en dat kan schadelijk zijn voor je. Dus deze krachten kunnen je helpen of kunnen storend zijn met de harmonie van de natuur." Terwijl de spin sprak ging hij door met het weven van zijn web.
Toen Iktomi klaar was met spreken gaf hij de leider het web en zei, "Het web is een perfecte cirkel met een gat in het midden. Gebruik het web opdat jouw mensen hun doel bereiken, door goed gebruik te maken van hun ideeen, dromen en visioenen. Als je gelooft in de Great Spirit, dan zal het web je goede ideeen vangen en de slechte doorlaten door het gat." De leider bracht zijn visioen over op zijn mensen en nu nog steeds hebben veel Indianen een dromenvanger boven hun bed hangen voor het uitzeven van hun dromen en visioenen. De goede wordt gevangen in het levensweb en meegedragen door de mens, maar het slechte in hun dromen valt door het gat in het midden van het web en is niet langer een deel van hun leven.
Men zegt dat de dromenvanger de lotsbestemming in zich heeft.